top of page

Dynamo - Fred / Peace

Peace.png

SVE: På den här delen av Dynamo plattformen finns material för ungdomsorganisationer och individer för hur man förbättrar förutsättningarna för fredliga samhällen.  Vi har i NordUng hållit aktiviteter där vi lär oss från konflikter och fredsbyggande bak i historien, lärt oss om vad polariserar samhällen och hur man förebygger detta och hur man samarbetar med andra sektorer för att tillsammans uppnå mer inkluderande och fredliga samhällen.

 

ENG: On this part of the Dynamo platform there are materials for youth organisations and individuals on how to improve the conditions for peaceful societies. In NordYouth, we have held activities where we learn from conflicts and peace-building in the back of history, learned about what polarises societies and how to prevent this and how to cooperate with other sectors to achieve more inclusive and peaceful societies together.

Screenshot 2022-10-13 at 18.11.43.png

Click HERE you can find statistic information about the project.

Lära sig från det förflutna /
Learning from the past

Historia för Framtiden / History for the Future

In this film young people from all over Europe tell about what can be learned from history, how to evaluate sources critically and avoid prejudices, and how to contribute to more inclusive and peaceful societies.

IMG_0286.jpg
IMG_0253.jpg

Hantera Polarisering /
Addressing Polarisation

polarisation1 (1)_edited.jpg
Addressing polarisation episode 1

In this episode you will hear young people from different backgrounds defining what is polarisation and how does it impact us in the society.

Addressing polarisation episode 1
00:00 / 05:35
polarisation2_edited.jpg
Addressing polarisation episode 2

In this episode you will hear young people discussing the role of media in the polarisation process. How do our daily interactions affect our idea and understanding of the society? Social media is a part of every day life, but do we fully understand the impact of it?

Addressing polarisation episode 2
00:00 / 11:10
polarisation3_edited.jpg
Addressing polarisation episode 3

In this episode you will hear young active people sharing their experiences about some methods that can be used to address polarisation within our societies, organisations and communities to facilitate discussions, cooperation and mutual understanding between the polarised groups.

Addressing polarisation episode 3
00:00 / 10:58
Covision / Supervision Method (only in English)

In this document you will find a description of a method for how to mediate between people of different opinion/ view, and it can thereby be a tool for addressing polarisation in society.

IMG_0561.jpg

Ideér för handling /
Ideas for action

SVE: Under NordUng:s aktiviteter har deltagare utvecklat idéer och gjort planer för hur man kan hantera polarisering och göra samhällen mer inkluderande. Här följer filmade presentationer av några av dem. Hoppas de kan inspirera dig till att göra något liknande i ditt samhälle!

ENG: During NordUng's activities, participants have developed ideas and made plans on how to deal with polarisation and make societies more inclusive. Here are filmed presentations of some of them. Hope they can inspire you to do something similar in your community!

Reträtt från digitala världen / Retreat from the digital world

Denna presentation berättar om en reträtt borta från den digitala världen. Idén svarar på utmaningen att många unga använder för mycket skärmtid på sociala medier, vilket ökar känslan av att vara ensam och otillräcklig, och risken är större att bli marginaliserad.

This presentation tells about a retreat away from the digital world.The idea responds to the challenge that many young people use too much screen time on social media, which increases the feeling of being alone and inadequate, and the risk of being marginalised grows.

 

Hobbier för dem med mindre möjligheter / Hobbies for disadvantaged

Denna presentation berättar om hur man genom samarbete mellan flera sektorer kunde erbjuda hobbier för barn och unga med färre möjligheter.

This presentation tells how, through cooperation between several sectors, it was possible to offer hobbies for children and young people with fewer opportunities.

Handikapp och Mental Hälsa / Disabilities and Mental Health

Denna presentation berättar om en idé om ett seminarium som samlar människor med funktionshinder och personer som arbetar med mental hälsa.

 

This presentation tells about an idea to a seminar gathering people with disabilities and mental health professional.

Inkludering på arbetsplatsen / Work Place Inclusion

Denna presentation berättar om en idé för hur man kunde hantera utmaningen att minoriteter är mindre inkluderade på arbetsplatser.

 

This presentation tells about an idea for how to address the challenge of minorities being less included at work places.

 

Inkludering av immigrantkvinnor / Inclusion of immigrant women

I den här presentationen berättar de två gruppmedlemmarna först om sin personliga bakgrund, och varför och hur att hjälpa invandrarkvinnor att bli bättre integrerade i samhället.

In this presentation the two group members tells first about their personal background, and why and how to help immigrant women get better integrated in society.

Broar mellan generationer / Bridging generations

Denna presentation handlar om hur man kan överbrygga generationsklyftan.

This presentation is about how to bridge the generational gap.

 

Inkludering av queer-gemenskapen / Inclusion of the Queer Community

Den här presentationen berättar om utmaningar angående inkludering av queergemenskapens, och förslag på vad man kan göra åt det.

 

This presentation tells about inclusion challenges of the queer community and suggestions for what to do about it.

bottom of page