Aktiviteter / Activities

SVE: Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NordUng arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.
 
ENG: Do you want to engage in current social issues, increase personal development and get new friends from the Nordic countries and the rest of Europe? Then you have come to the right place. Welcome to NordYouth´s educational seminars, training, youth exchanges, study visits and campaigns!
Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör vår verksamhet!
Thank you member organisations and funders for your support that make our activities reality!

EYF.jpg
Logo_NORDBUK_official.png
Nordplus.jpg
erasmus+logo.jpg
Europe_for_citizens.jpg

Kommande aktiviteter / Upcoming activities

Screenshot 2022-04-22 at 10.12.23.png
Verkstad för utvecklande av inkluderande aktiviteter
Workshop for development of inclusive activities

25-29 maj 2022 (inkl. resdagar) i Cluj, Rumänien

25-29 May 2022 (incl. travel days) in Cluj, Romania

SVE:

Format: Detta är en verkstad att utveckla idéer för aktiviteter som tar tag i polarisering, vilket skulle kunna göras i samarbete mellan ungdomsorganisationer och andra institutioner. Dessa presenteras vid nästa aktivitet, i syfte att hitta partners och att under sommaren/hösten 2022 genomföra aktiviteterna.

Målgrupp: Unga i åldern 20+ från Norden och andra delar av Europa.

ENG:

Format: This is a workshop for developing ideas for activities addressing polarisation, which could be done in collaboration between youth NGOs and other institutions. These will be presented at next activity, with the aim of finding partners, and during the summer/autumn 2022 carry out the activities.

Target group: Young people aged 20+ from the Nordic countries and other parts of Europe.

Inbjudan HÄR / Invitation HERE

Ansökningsformulär HÄR / Application form HERE

Screenshot 2022-04-22 at 10.13.54.png
Partnerskaps-byggande & Aktivitets-formande event
Partnership building & Activity shaping event

16-19 juni 2022 (inkl. resdagar) i Vilnius, Litauen

16-19 June 2022 (+travel time) in Vilnius, Lithuania

SVE:

Vid detta event samlas representanter för institutioner från olika sektorer (organisationer, skolor, bibliotek, företag etc) från Norden och andra delar av Europa för att förbereda lokala/ regionala/ nationella/ internationella/ online aktiviteter som kan föra samman människor med olika bakgrund och därigenom ta tag i polarisering. De förberedda aktiviteterna förväntas genomföras under sommaren/hösten 2022.

ENG:

At this event representatives of institutions from various sectors (NGOs, schools, libraries, companies etc) from the Nordics and other parts of Europe get together to prepare local/ regional/ national/ international/ online activities that can bring people with different background together, and thereby address polarisation. It is expected that the prepared activities will be carried out during summer/autumn 2022.

Inbjudan HÄR / Invitation HERE

Ansökningsformulär HÄR / Application form HERE

Screenshot 2022-04-01 at 16.07.24.png
Ungdomsveckan ”You & I”
Youth week "You and I"

11-17 juli 2022 (inkl. resdagar) i Tromsø, Norge

11-17 July 2022 (incl. travel days) in Tromsø, Norway

SVE:

Målgrupp: Unga i åldern 14+ från Norden och Baltikum

Tema: Relationer mellan människor för ett mer inkluderande samhälle

Format: Unga reflekterar på sina relationer med familj, vänner, partners, kollegor, auktoriteter mfl. och arbetar på metoder för att förbättra dessa

Inbjudan och ansökningsformulär kommer att publiceras här inom mars.

ENG:

Target group: Young people aged 14+ from the Nordic and Baltic countries

Theme: Relationships between people for a more inclusive society

Format: Young people reflect on their relationships with family, friends, partners, colleagues, authorities, etc. and working on methods to do these

The call and application form will be published here within March.

Inbjudan HÄR / Invitation HERE

Ansökningsformulär HÄR / Application form HERE

Varför Delta? / Why Participate?