Aktiviteter / Activities

SVE: Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NordUng arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.
 
ENG: Do you want to engage in current social issues, increase personal development and get new friends from the Nordic countries and the rest of Europe? Then you have come to the right place. Welcome to NordYouth´s educational seminars, training, youth exchanges, study visits and campaigns!
Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör vår verksamhet!
Thank you member organisations and funders for your support that make our activities reality!

EYF.jpg
Logo_NORDBUK_official.png
Nordplus.jpg
erasmus+logo.jpg
Europe_for_citizens.jpg

Kommande aktiviteter / Upcoming activities

IMG_0148.jpeg
Verkstad för utformande av kommande aktiviteter
Workshop for shaping upcoming activities

3 dagar (+resedagar) i Mars/April 2022 i Cluj, Rumänien

3 days (+travel days) in March April 2022 in Cluj, Romania

SVE:

Målgrupp: Unga i åldern 20+ från Norden och andra delar av Europa

Tema: Planering av lärorika aktiviteter som ökar inkludering

Format: Detta är delvis praktiskt planering av innehållet för följande aktiviteter, och delvis kompetensutveckling i att arrangera lärorika aktiviteter av detta slag

ENG:

Target group: Led by young people aged 20+, for key people in organisations of various kind, companies, schools, libraries, etc.from the Nordic countries and other parts of Europe

Theme: Planning of educational activities that strengthen inclusion

Format: This is partly practical planning of the content of upcoming activities, and partly competence development of arranging this kind of educational activities.

IMG_0641.HEIC
Seminarium och partnerskaps-skapande
Seminar and partnership building

2,5 days (+ travel time) in May/June 2022 i Vilnius, Litauen

2,5 days (+travel time in May/June 2022 in Vilnius, Lithuania

SVE:

Målgrupp: Ledd av unga i åldern 20+, för centrala personer i organisationer av olika slag, företag, skolor, bibliotek etc. från Norden och andra delar av Europa

Tema: Relationer mellan intuitioner förett mer inkluderande samhälle

Format: Presentation av de olika intuitionerna representerade och verkstäder förpartnerskaps-skapande

ENG:

Target group: Led by young people aged 20+, for key people in organisations of various kind, companies, schools, libraries, etc. from the Nordic countries and other parts of Europe

Theme: Relationships between intuitions for a more inclusive society

Format: Presentation of the various intuitions represented and workshops for creating partnerships.

COS_1552_DxO.jpg
Ungdomsveckan ”You & I”
Youth week "You and I"

A week in July 2022 i Tromsø, Norge

A week in July 2022 in Tromsø, Norway

SVE:

Målgrupp: Unga i åldern 14+ från Norden

Tema: Relationer mellan människor för ett mer inkluderande samhälle

Format: Unga reflekterar på sina relationer med familj, vänner, partners, kollegor, auktoriteter mfl. och arbetar på metoder för att förbättra dessa

ENG:

Target group: Young people aged 14+ from the Nordic countries

Theme: Relationships between people for a more inclusive society

Format: Young people reflect on their relationships with family, friends, partners, colleagues, authorities, etc. and working on methods to do these

IMG_2601.jpeg
Kurser, verkstäder och möten
Courses, workshops and meetings

Tidtabell och plats enligt överenskommelse med deltagarna

Dates and places are agreed with the participants

SVE:

NordUng arrangerar kurser, verkstäder och möten för att förbereda och utvärdera de övriga aktiviteterna, skapa mer innehåll till Dynamo online kursen och för att göra riktlinjer för följande års aktiviteter. Eftersom dessa aktiviteter kommer att vara av liten skala, kommer vi att kontakta våra medlemmar direkt angående rekrytering deltagare, och informerar i social media och här på sidan ifall det finns platser ytterligare lediga.

ENG:

NordYouth arranges courses, workshops and meetings to prepare and evaluate the other activities, create more content for the Dynamo online course and to make guidelines for the following years' activities. As these will be small scale activities, we will contact our members directly regarding recruitment of participants, and inform in social media and here on the page if there are places available.

Varför Delta? / Why Participate?