top of page

Aktiviteter / Activities

SVE: Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NordUng arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.
 
ENG: Do you want to engage in current social issues, increase personal development and get new friends from the Nordic countries and the rest of Europe? Then you have come to the right place. Welcome to NordYouth´s educational seminars, training, youth exchanges, study visits and campaigns!
Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör vår verksamhet!
Thank you member organisations and funders for your support that make our activities reality!

EYF.jpg
Logo_NORDBUK_official.png
Nordplus.jpg
erasmus+logo.jpg
Europe_for_citizens.jpg

Kommande aktiviteter / Upcoming activities

Youth Week 2024_Call_ENG2 (Instagram Post).png
Youth Week 2024: ACTIVE EMPOWERMENT

DETALJER FÖR DEN HÄR AKTIVITETEN KOMMER ATT KOMMER SNART!

Denna aktivitet hålls i juli 2024 i Mariehamn, Åland

DETAILS FOR THIS ACTIVITY WILL BE ANNOUNCED SOON! 
This activity will take place in July 2024 in Mariehamn, Åland 

Ungdomsveckan 2024 syftar till att utforska konceptet aktivt ungdomsdeltagande, aktivism, EGENMAKT, skapa inkludering i våra samhällen och fira olika samhällen. Med hjälp av kreativa, inbjudande, roliga och tankeväckande icke-formella inlärningsmetoder arbetar vi mot att hitta sätt att uppmuntra ungdomar att bli aktiva deltagare i beslutsfattande processer på framgångsrika, bemyndigade och välinformerade sätt.

 

OBS! Mer information kommer. Ansökningsomgången för denna aktivitet öppnar snart.

Youth Week 2024 aims to explore the concept of active youth participation, activism, EMPOWERMENT, creating inclusion in our communities and celebrating diverse societies. Using creative, inviting, fun and thought-provoking non-formal learning methods we work towards finding ways to encourage young people to become active participants in decision-making processes in successful, empowered and well-informed ways. 

 

NB! More information to come. The application round for this activity will open soon.

Tidigareaktiviteter / Past activities

Leadership for active youth_Call_ENG (1).png
Workshop: Leadership for active youth

21 till 26 maj 2024

Denna workshop ägde rum i Tallinn, Estland

21st till the 26th of May 2024 
This workshop took place in Tallinn, Estonia

Från 21 maj till 26 maj höll NordYouth en workshop om ämnena ledarskap och aktivt deltagande i ungdomsarbete. Vi diskuterade vad som behövs för att vara en bra ledare: praktiska färdigheter, mjuka färdigheter, självkännedom, kommunikation, tillväxttänk etc.

Utifrån resultatet av vårt grupparbete sätter vi ihop en Ledarverktygslåda som snart kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida som ett universellt studiematerial för din organisation, ungdomsgrupp eller lag!

 

Tack alla för att ni deltog, för att ni är närvarande och för att ni delar med er av era erfarenheter och kunskaper med oss!

From 21st of May till the 26th of May NordYouth held a workshop on the topics of leadership and active participation in youth work context. We discussed what is needed to be a good leader: practical skills, soft skills, self-awereness, communication, growth mindset etc.
From the results of our group work, we put together a Leader's Toolbox which will be available on our website soon as a universal study material for your organisation, youth group or team!


Thank you all for participating, for being present and for sharing your experiences and knowledge with us!

Active Participation Workshop 2024 call _ENG.png
Active Participation workshop 2024

13 mars – 17 mars 2024, i Göteborg, Sverige

13th of March - 17th of March 2024, in Gothenburg, Sweden

Från den 13 mars till 17 mars höll NordYouth en workshop om demokrati och aktivt deltagande. Vi diskuterade sätt att delta och brainstormade om att hitta möjligheter där ungdomars deltagande verkligen skulle kunna ha en stor inverkan på ett lokalt samhälle. Tack alla för att ni deltog!

From 13th of March till the 17th of March NordYouth held a workshop on the topics of democracy and active participation. We discussed ways of participating and brainstormed about finding opportunities where youth participation could really have a great impact on a local society.
Thank you all for participating!

Development workshop 2023 call _ENG (3).png
Development workshop 2023

29:e - 3:e december 2023 (inkl. ankomst och avfärd), i Malaga, Spanien

29th of Nov - 3rd of December 2023 (incl. arrival and departure), in Malaga, Spain

Från den 29 november till den 3 december höll NordYouth ett utvecklingsarbete i Malaga, Spanien. Deltagarna arbetade i grupper för att producera läromedel om ämnen relaterade till att komma in i vuxenlivet och sammanfatta NordYouth-aktiviteter som hölls under 2023. Tack alla för att ni deltog!

From 29th of Nov till the 3rd of December NordYouth held a development workship in Malaga, Spain. The participants were working in groups to produce learning material on topics related to entering adulthood and summarising NordYouth activities held in 2023.
Thank you all for participating!

Youth Week 2023 call for participants (1).png
Youth Week 2023 in Greenland

23:e - 30:e juli 2023 (inkl. ankomst och avfärd), i Nuuk, Grönland

23rd of July - 30th of July 2023 (incl. arrival and departure), in Nuuk, Greenland

Från 22 till 31 juli var NordYouth värd för årets höjdpunktsaktivitet: Ungdomsveckan 2024! Ämnet i år var att bygga fredliga samhällen och vi fokuserade på att förstå och förbättra relationerna mellan minoriteter och majoriteter runt omkring oss. Att resa till Grönland var ett äventyr och det var verkligen ett privilegium att få uppleva denna unika plats, dess kultur och lära sig om dess historia samtidigt som man lärde sig om minoritets- och majoritetsgruppers positioner i samhället och diskuterade hur man kan underlätta bättre kommunikation och samarbete mellan de två. Vi lärde oss mycket och hade massor av äventyr! Tack Grönland och tack alla för att ni deltog!

From 22nd till the 31st of July NordYouth hosted our highlight activity of the year: Youth Week 2024!
The topic this year was building peaceful societies and we focused on understanding and improving the relations between minorities and majorities around us. Travelling to Greenland was an adventure and it was truly a privilege to experience this unique place, it's culture and learn about it's history while learning about minority and majority groups positions in society and discussing how to facilitate better communication and cooperation between the two. We learned a lot and had plenty of adventures! Thank you Greenland and thank you all for participating!

Leader's workshop call.png
Leader's workshop 2023

17:e - 21:e maj 2023 (inkl. ankomst och avfärd), i Rødekro, Danmark

17th of May - 21st of May 2023 (incl. arrival and departure), in Rødekro, Denmark

Fra 17. til 21. mai holdt NordYouth en lederworkshop i Rødekro, Danmark. Deltakerne ble delt inn i to grupper: Adulthood Academy og Youth Week 2023 Leaderteam. Begge gruppene jobbet knallhardt og bidro med utvikling av materiell, program og innsikt i våre kommende aktiviteter. Tusen takk for at dere deltar!

 

From 17th till the 21st of May NordYouth held a leadership workshop in Rødekro, Denmark. The participants were divided into two groups: Adulthood Academy and Youth Week 2023 Leaderteam. Both groups worked really hard and contributed with developing materials, program and insight into our upcoming activities. Thank you all for participating!

Varför Delta? / Why Participate?

bottom of page