top of page

Dynamo

Welcome_pink.png
SVE: Dynamo är ett online utbildningspaket som genererar kraft till ungdomsorganisationer i Norden och Baltikum. Detta är en möjlighet för dig som ung person, ledare eller anställd i en ungdomsorganisation att skaffa kompetenser som berikar och stärker din organisation. Dynamo består av många moduler, du kan studera allt, eller ett tematisk urval, beroende på dina behov.
ENG: Dynamo is an online course package that generates power for youth organisations in the Nordics and the Baltics. This is an opportunity for you as a young person, leader or employee of a youth organisation to gain skills that enrich and strengthen your organisation. Dynamo consists of many modules, you can study everything, or choose a thematic selection, depending on your needs.

Lär känna vad Dynamo kursen handlar om och hur du kan använda den.

Find out what the Dynamo course is about and how you can use it.

Välkommen / Welcome

Lär känna vad Dynamo kursen handlar om och hur du kan använda den.

Find out what the Dynamo course is about and how you can use it.

Dynamo Organisation

Lär känna vad Dynamo kursen handlar om och hur du kan använda den.

Find out what the Dynamo course is about and how you can use it.

Dynamo Fred / Peace

Lär känna vad Dynamo kursen handlar om och hur du kan använda den.

Find out what the Dynamo course is about and how you can use it.

Dynamo Hälsa /Health

Några korta frågor om hur du som användare upplevde Dynamo kursen.

Respons (på svenska)

A few questions about how you as a user experienced the Dynamo course.

Feedback (in English)
bottom of page